План засідань школи молодого вчителя

 

Затверджено на засіданні НМР


План засідань школи молодого вчителя 

Криворізької гімназії №125

Мета : формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження і методів перспективного педагогічного досвіду.

Зміст засідань

Відповідальні

Примітка

Засідання 1 (вересень) 

1.

Анкетування молодих вчителів з метою визначення труднощів, проблем в організації роботи вчителя. «Якої допомоги ви потребуєте?»

Заступник директора з НВР


2.

Створення груп «наставник-молодий вчитель».

Заступник директора з НВР


3.

Інструктаж молодих учителів « Планування роботи вчителя. Робота з навчальними програмами, пояснювальними записками до них, шкільною документацією. Нормативні документи»

Заступник директора з НВР


4.

Консультація «Вимоги до планування виховної роботи»

Заступник директора з ВР


5.

Тренінг «Безпека життєдіяльності в НВП. Надання першої допомоги»

Вчитель основ здоров’я, медична сестра


6.

Вимоги до організації роботи з обдарованими учнями.

Заступник директора з НВР


7

Робота між засіданнями Практичне опрацювання нормативно-правових документів про освіту. Організація роботи з обдарованими дітьми.

Вчитель-наставник, молодий вчитель


8

Практична робота: «Зразки документації учителя», «Ведення класного журналу. Облік оцінювання учнів». 

Вчитель-наставник


Д/З

Відвідати уроки учителів-наставників. Результати відвідування відповідно оформити.

Молоді спеціалісти


Засідання 2 ( жовтень)  

1.

Золота педагогічна скарбниця «Сучасний урок: яким він має бути?». Психолого-педагогічні аспекти організації уроку: вимоги до структури уроку; вимоги до змісту уроку і процесу навчання; вимоги до техніки проведення уроку; причини невдалого уроку; правила, які забезпечують успішність уроку.

 Вчитель наставник, заступник директора з НВР


2.

Діагностика педагогічної оцінки та самооцінки готовності молодого спеціаліста до саморозвитку. Заповнення діагностичних карток. Аналіз результатів.

Заступник директора з НВР


3.

Методичні поради:»Молодий учителю, вироби свій стиль»

Вчитель-наставник 


4

Практична робота: ділова гра «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу».Проведення самоаналізу уроку 

Вчитель-наставник


д/з

Змоделювати урок певного типу (за вибором ) і презентувати його. 

Молоді спеціалісти


Засідання 3 ( листопад)  

1.

Панорама на тему: «Організація самостійної роботи»: 

Вчитель-наставник


2.

Консультація: проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів.

Заступник директора з НВР


3.

Обговорення уроків, відвіданих у вчителів закладу.

Заступник директора з НВР


4

Практична робота 1) види і форми організації самостійної роботи на різних етапах уроку; 2) тестування як форма контролю та самостійної роботи учнів. 

Вчитель-наставник


д/з

Оформити зразки методичних розробок для організації самостійної роботи учнів

Молоді спеціалісти


Засідання 4 (грудень)

1.

Круглий стіл: «Всеобуч для батьків». Організація індивідуальної роботи з батьками.

Заступник директора з ВР, практичний психолог


2.

Практикум: «Відвідування батьківських зборів досвідчених класних керівників».

Заступник директора з ВР


3.

Робота між засіданнями · Підготувати методичну розробку «Всеобуч для батьків» ( за обраними темами) для розміщення на сайті школи.

Вчитель-наставник, молодий вчительПрактична робота Бліц-інтервꞌю: пошук нових форм позакласної виховної роботи в класі (на прикладі одного з класів, в яких викладає вчитель). 

Вчитель-наставник


д/з

Підготуватися до творчого звіту «Мої перші педагогічні знахідки».

Молоді спеціалісти


Засідання 5 ( лютий)  

1.

Методична панорама: «Інформаційно-комунікативний простір як середовище розвитку інноваційної особистості».

Заступник директора з НВР, вчитель-наставник


2.

Консультпункт «Інші форми навчання: екскурсії, семінари, факультативи тощо.

Заступник директора з НВР,


3.

Консультація «Робота над проблемою»(«Портфоліо»)

Заступник директора з НВР


4.

Обговорення уроків, відвіданих у вчителів - наставників.

Заступник директора з НВР


5.

Практична робота: Міні-проект «Мій предмет найцікавіший»

Вчитель-наставник, молодий вчительРобота між засіданнями · Розробка інтерактивного заходу щодо розвитку інтелектуальних здібностей. ( в рамках роботи над міні – проектом)

Вчитель-наставник, молодий вчитель


Засідання 6 (березень)  

1.

Міні – дослідження: «Вивчення професійної готовності вчителів до творчої роботи» ( вивчення психологом професійної готовності до творчої діяльності слухачів школи молодого вчителя; порівняльний аналіз отриманих результатів із самооцінкою молодих учителів).

Заступник директора з НВР,


2.

Підготовка до тижня молодого вчителя

Вчитель-наставник, молодий вчительРобота між засіданнями · Підготовка презентаційного меседжа «Мої досягнення» · Підготовка до відкритих уроків.

Вчитель-наставник, молодий вчитель


Засідання 7 (квітень)

1.

Обговорення тижня молодого вчителя

Заступник директора з НВР


2.

Експрес - інтерв’ю з учнями та колегами молодого вчителя

Заступник директора з НВР


Засідання 8 (травень)

1

Тема: Підготовка вчителя до самоосвітньої діяльності як складова його професійного зростання.

Вчитель-наставник


2

Результативність роботи пари «наставник-молодий вчитель» Визначення проблем та постановка завдань на наступний навчальний рік.

Заступник директора з НВР, вчитель-наставник