План роботи заступника директора з навчально-виховної роботи з молодими вчителями

Затверджую:

Директор школи В.Максименко

План

роботи заступника директора з навчально-виховної роботи

з молодими вчителями 


1. Ознайомлення вчителя-стажиста з правилами внутрішкільного розпорядку школи, з основними правами і обов’язками педагога (Закон України « Про загальну середню освіту », статут школи ), з оплатою праці.

2.У ході вступної бесіди виявити нахили, здібності, потенційні можливості молодого вчителя, його сімейний стан, матеріальне становище, побутові умови.

3.Закріплення за вчителем – стажистом наставника.

4. Надання допомоги молодому вчителю у плануванні його роботи. 

5.Ознайомлення вчителя – стажиста з організацією виховної роботи у школі.

6.Включення вчителя – стажиста до роботи школи молодого вчителя.

7.Проведення науково-методичними кафедрами роботи щодо вдосконалення

професійної майстерності молодого вчителя.

8.Складання розкладу уроків для організації взаємовідвідування уроків вчителя – стажиста і його наставника.

9.Проведення діагностування молодого вчителя ( в кінці першого року роботи ).

10.Організація самоосвіти молодого вчителя.

11.Включення молодого вчителя в роботу майстер-класів, творчих груп.

12.Складання пам’яток на допомогу вчителю – початківцю.

13.Ознайомлення вчителя з передовим педагогічним досвідом.

14.Організація, здійснення внутрішкільного контролю за роботою молодого вчителя.

15.Організація і проведення «Дебюту молодого вчителя».