План роботи «Школи молодого вчителя»

 План роботи  

«Школи молодого вчителя»

І-й рік навчання

І заняття (вересень)

1.Завдання школи адаптації. Діагностування. 

2.Навчальні програми, їх особливості. Вибір профільних програм. 

3.Оформлення зошитів, документів, кабінету. 

4.Вимоги до написання поурочних планів. 

5.Практичне завдання: "Створення картотеки необхідної навчально-методичної літератури, (календарно- тематичне планування)». 

ІІ заняття (листопад)  

1.Сучасні вимоги до типів і структури уроку. 

2.Розвиток пізнавальних здібностей учнів під час вивчення предмету  

3.Практичне завдання: "Розробити конспект комбінованого уроку". 

ІІІ заняття  (лютий)

1.Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу: 

а) проблемне навчання; 

б) індивідуалізація і диференціація навчального процесу; 

в) навчання творчості; 

г) ТЗН; 

2.Розробка тематичних планів. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів. 

3.Відвідування відкритого  уроку з використанням елементів розвивального навчання. 

4.Практичне завдання: "Скласти зразки ігор до даних тем" 

ІУ заняття  (квітень)

1.Використання інтерактивних форм і методів роботи на уроках 

2.Відвідування уроку - конференції з предмету. 

3.Діагностування молодих вчителів. 

4.Підсумок роботи.