ua

serova_ang's blog

Рекомендації (1-4 класи)

Основним видом діяльності у молодших школярів є учбова діяльність, головним авторитетом в якій виступає педагог. До десяти років на перший план виходять стосунки з товаришами та однокласниками, що підкріплюються моральною оцінкою їх поведінки. Створюються угруповання, що об’єднують дітей за інтересами. Спілкування в ін терне ті стає для них важливим і сприяє соціалізації. Зазнає змін й емоційно-вольова сфера дитини, починають розвиватися інтелектуальні та естетичні по чуття. У віковий період 8-10 років особливий інтерес викликають рольові та логічні ігри, а також ігри, що мають характер змагання. У цьому віці дитина легше засвоює складний навчальний матеріал. Допомогти тут може використання навчальних і розвиваючих програм

З метою підвищення безпеки Вашої дитини

Розташовуйте комп’ютер у загальній кімнаті, щоб легше здійснювати контроль щодо поводження дитини з комп’ютером.

Користуйтесь програмами батьківського контролю. (Net Nanny http://www.netnanny.com/, Safe Eyes, Crawler Parental Control, CCT Internet Filter Home, КіберМама)

Вживайте спеціальне сучасне програмне забезпечення для контролю ресурсів, що відвідує ваша дитина.

Застосовуйте засоби блокування небажаного контенту.

Застосовуйте функції блокування вікон, що вспливають.

Встановіть програму, що обмежує час роботи за комп’ютером.

Створіть список Вибраного з адресами перевірених сайтів.

Проконтролюйте нік дитини, щоб виключити наявність у ньому особистої інформації та роз’ясніть, що в Інтернет-просторі перебувають люди, які можуть використати особисті дані проти неї. Навчіть дитину вигадувати безпечний пароль і поясніть, що це дозволить їй захистити власну інформацію.

Заходьте в Інтернет разом з дитиною та навчайте її практичному застосуванню отриманих знань з безпеки в Мережі. 

Не дозволяйте дитині користуватися голосовими службами для взаємодії з мережевими ігроками.

Якщо дитина спілкується в чатах і користується службами миттєвого обміну повідомленнями, розкажіть їй про те, які небезпеки очікують на неї, якщо вона не буде дотримуватися правил безпеки. Намагайтесь контролювати спілкування вашої дитини під час користування подібними службами.

Розкажіть дитині про ризики, які вона може зустріти у віртуальному просторі, зокрема про віруси.

Обмежуйте час перебування вашої дитини за комп’ютером.

Виявляйте зацікавленість до віртуального життя вашої дитини та не ігнорируйте питання, що від неї надходять. У випадку, коли ви не знаєте відповіді, спробуйте разом з дитиною відшукати її в Інтернеті.

Привчайте дитину ділитися з вами враженнями про відвідання Інтернету та розповідати вам про все, що викликало у неї хвилювання.

Хваліть дитину, якщо вона вчиняє правильно, а якщо вона помилилася - спокійно поясніть, що потрібно робити і як себе поводити.

Створіть альтернативні інтереси та обов’язки для вашої дитини:

– відвідання кружка за інтересами або спортивної секції;

– хобі;

– прибирання своєї кімнати;

– догляд за тваринами чи домашніми рослинами;

– допомога молодшим у виконанні домашніх завдань і т.ін.

Довірливі стосунки допоможуть вам вжити своєчасних заходів у випадку виникнення ситуації, що загрожує безпеці дитини.


 

Рекомендації (5-8 класи)

Підлітковий період є перехідним: відбувається біологічне та статеве созрівання організму, психічний розвиток, виникає новий рівень самосвідомості, відбувається соціалізація особистості.

У даний період особливу зацікавленість викликають інтернет-ресурси, що дають змогу підлітку спілкуватися з реальними та віртуальними знайомими, а також розважальні і навчальні ресурси Мережі. Діти періоду дорослішання вже мають знання про те, яка саме інформація міститься в інтернет-просторі та нерідко намагаються дослідити ці ресурси в обхід заборонам батьків. Прагнення до дослідження Інтернету та надто суворий контроль з боку дорослих можуть викликати негативну реакцію дитини і стати причиною приховування її діяльності в інтернет-просторі.

З метою підвищення безпеки Вашої дитини

Не розміщуйте комп’ютер в ізольованій кімнаті. Якщо ви розташуєте його в загальній кімнаті, легше буде контролювати поведінку дитини за комп’ютером.

Створіть профілі для всіх членів родини, які користуються Інтернетом із застосуванням служби сімейної безпеки.

Утворіть список Вибраного з адресами перевірених сайтів.

Створіть для дитини обліковий запис з обмеженими користувальними правами.

Навчіть дитину правилам конфіденційності та поведінки в Мережі.

Створіть сімейні правила безпеки і розкажіть, чому їх слід дотримуватися.

Привчіть дитину з повагою ставитися до людей, яких вона зустрічає в Інтернеті.

Поясніть дитині, що її нік не має містити про неї особистої інформації.

Навчіть дитину вигадувати безпечні паролі та поясніть, що це дозволить їй захистити власну інформацію й підвищить безпеку.

Розкажіть дитині про ризики, які вона може зазнати виходячи в інтернет-простір, зокрема про віруси та програми-шпигуни.

Поясніть, що в Інтернеті, крім звичайних людей, можуть знаходитися авантюристи та злочинці, які здатні використати її особисті дані для злочинних дій.

Розкажіть дитині, що зустрічатися з віртуальними знайомими в оффлайні може бутинебезпечним

Навчіть дитину розповідати вам про своїх знайомих у Мережі та обговорюйте з нею питання, що її зацікавили.

Використовуйте спеціальне програмне забезпечення для контролю ресурсів, які відвідує дитина.

Встановіть програму батьківського контролю.

Використовуйте засоби блокування небажаного контенту. Застосовуйте функції блокування вікон, що вспливають.

Обов’язково застосовуйте програми фільтрації веб-контенту.

Встановіть програму, що обмежує час роботи на комп’ютері.

Склавши довірливі, дружні стосунки з дитиною, ви зможете краще контролювати її активність у Мережі, підвищивши, тим самим, рівень її безпеки.

Телефон Довіри МВС України

 

Телефон довіри Департаменту МВС: (+380 44) 254-76-04.

 

Повідомити про веб-сайти, що пропагують насильство і жорстокість або розпалюють ненависть, расову дискримінацію, займаються створенням чи розповсюдженням дитячої порнографії можна в Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми МВС України.

На сайті національної поліції України оприлюднена інформація щодо людей, активних користувачів небезпечних груп. Рекомендації психолога вчителю щодо організації навчально-виховного процесу в класі 1.Поводьтеся так, щоб учні відчували, що ви керуєте навчальним процесом, при цьому стимулюйте їхню активність. 

2.Не відволікайтеся на незначні порушення, моралізування. 

3.Дотримуйтеся доброзичливого, мажорного тону, будьте уважні до кожного учня. Надавайте необхідну підтримку, відзначайте успіхи, створюйте життєрадісний оптимістичний настрій у класі. 

4.Стежте за правильністю постави, проводьте фізкультхвилинки; не допускайте перевтоми учнів. 

5.Надавайте учням можливість частіше працювати у групах – це може бути стимулом до зайнятості кожного, хорошого настрою і поведінки.

 6.Створюйте умови, щоб важкі, слабкі діти мали можливість відчути себе лідерами. 

7.Не принижуйте учнів, не припускайте образ, сарказму. Гнів, дратівливість, імпульсивність не сприяють зміцненню дисципліни й авторитету вчителя. 

8.Будьте привітними. 

9.Не виявляйте антипатій до важких учнів, сподіваючись від них поганої поведінки. Діти відчувають скептичне ставлення до них і часто поводяться згідно з вашими очікуваннями. 10.Не припускайте появи „любимчиків”, це створює зайві проблеми, ускладнює стосунки в колективі.

 11.Умійте керувати емоціями, знайте ціну кожному слову, тонові. Не можна вимагати від дитини те, що під силу дорослому, будьте терплячими.

 12.Не соромтеся виявляти почуття гумору. Можна посміятися і над собою, не вважайте себе досконалістю. Але не можна висміювати учнів. Дітям імпонує веселий, спритний, оптимістичний учитель. 

13.Підтримуйте контакт з учнями поза уроками, на заняттях гуртка, позакласних заходах, спільних походах.

Особенности познавательной сферы первоклассников – возможности и границы.

Для успешного начала обучения детей в школе взрослые должны помочь им:

- во-первых, адаптироваться к новым социальным условиям, о которых мы говорили в статье «Первоклассник – новый этап в жизни Вашего ребенка и Вашей семьи»;

- во-вторых, научить их получать радость от интеллектуального труда;

- в-третьих, сформировать потребность в умственном развитии и позитивное отношение к самому процессу обучения.

Чтобы достичь этих целей, необходимо, чтобы требования, предъявляемые к ученикам первых классов, а также сложность преподавания учебного материала соответствовали уровню развития познавательных процессов детей 6-7 лет.

Таким образом, данная статья может быть интересна педагогам, родителям и другим взрослым, заинтересованным в гармоничном развитии детей, начавших обучение в школе.

Как и в эмоциональной сфере, в когнитивном, речевом и моторном развитии детей от 5 до 7 лет происходит множество важных изменений. Этим обусловлен тот факт, что в большинстве культур именно на этот возраст приходится начало систематического обучения.

Между 6 и 8 годами происходит стремительный рост мозга. К концу этого периода мозг ребенка составляет 90% от величины мозга взрослого. Активно развиваются лобные доли, ответственные за мышление и сознание. В этом возрасте более явным становится доминирование одного из полушарий. Эти физиологические изменения влекут за собой постепенные изменения и в когнитивной сфере (восприятии, мышлении, памяти, внимании, воображении).

Особенности восприятия детей 6-7 лет.

В этом возрасте восприятие часто сводится к узнаванию предмета, называнию формы и цвета. Первоклассники воспринимают объекты как целое, плохо схватывают детали, не увязывают их между собой, т. е. систематический анализ воспринимаемых свойств вызывает у детей трудности.

Для полноценного восприятия детьми 6-7 лет им необходима возможность практически оперировать с объектами.

Особенности мышления детей 6-7 лет.

К 6 годам начинают исчезать такие свойства детской мысли, как ригидность и необратимость. Первоклассники уже способны устанавливать несложные причинно-следственные связи, особенно при использовании наглядного материала. Детей уже можно научить делать простые умозаключения.

У ребят этого возраста появляется способность мысленно выходить за пределы ситуации, имеющейся в настоящий момент.

Однако, несмотря на новые возможности, мышление учеников 1-ых классов еще сохраняет многие черты незрелости, что нельзя не учитывать при освоении ими нового материала.

Так, наглядно-образное мышление находится по-прежнему на низком уровне развития, преобладающим остается наглядно-действенное мышление. Следовательно, в работе с детьми нужно опираться на практическую деятельность.

У ребят еще не сформированы навыки элементарного анализа, поэтому та информация, которая кажется взрослым очевидной и вытекающей из уже имеющейся, может вовсе не являться таковой для детей.

Первоклассники обычно уже умеют обобщать, но часто делают это по несущественным, ситуативным признакам. Поэтому прежде чем учить ребенка пользоваться правилами по каким-либо учебным предметам, не лишним будет проверить, правильно ли он соотносит отдельные понятия и класс понятий, к которым употребляется данное правило.

Особенности памяти детей 6-7 лет.

Ведущим типом памяти первоклассников остается непроизвольная память (непосредственное запечатление и воспроизведение материала, не требующее применения особых усилий или вспомогательных методов).

Однако в 7 лет процесс запоминания уже может быть опосредован использованием внешних стимулов, например схем или карточек.

На процесс запоминания начинает влиять наличие установки, систематизация материала, подведение итогов, что необходимо использовать при объяснении им нового материала.

В этом возрасте у детей начинает формироваться способность контролировать свои процессы памяти и мышления.

Особенности внимания детей 6-7 лет.

В начале обучения у детей преобладает непроизвольное внимание, поэтому способность сосредоточиться напрямую связана с тем, насколько ребенку интересна выполняемая работа. Чем больше первоклассники вовлечены в активную деятельность, тем устойчивее их внимание.

Учащиеся 1-ых классов не могут сохранять активное внимание более 10 минут, следовательно, через такие промежутки времени необходимо менять вид деятельности.

Труднее всего удержать внимание детей при монологе учителя (родителя), т.е. пассивном восприятии ими информации. Временной предел в этом виде деятельности - 5 минут. Увеличить этот период можно превращая монолог в диалог.

Формулируя задания для первоклассников, нужно учитывать, что объем их внимания еще очень невелик – всего 2-3 объекта. Следовательно, наиболее эффективная помощь в организации детьми своей работы – пошаговое управление, предъявление коротких и четких инструкций.

При групповой работе важно помнить о том, что уровень распределения внимания детей этого возраста очень низкий, а значит, они не могут выполнять два вида деятельности одновременно. Эта проблема актуальна на уроках, т.к. отставшие в выполнении задания ученики не могут, доделывая его, слушать объяснения учителя, касающиеся нового задания. Как мы видим, в таких ситуациях необходимо четко фиксировать начало и конец задания, используя приемы синхронизации темпа работы в классе.

Особенности воображения детей 6-7 лет.

Развитие воображения детей 6-7 лет значительно превосходит их интеллектуальное развитие, поскольку оно начинает формироваться гораздо раньше, чем мышление. Воображение ребенка наполнено множеством образов, новые образы возникают довольно легко, при минимальном внешнем стимулировании. Учитывая это обстоятельство, а также то, что регулирующие функции у первоклассников еще недостаточно сформированы, можно сделать вывод о необходимости умеренного использования, например, наглядного материала. Если он будет содержать много дополнительных подробностей, особенно ярких, эмоциональных, то это будет отвлекать детей от сути задания, уводить в мир воображения.

Надеемся, что сведения, почерпнутые в данной заметке, помогут вам подойти к организации интеллектуального развития ваших детей вооруженными не только творческой активностью, но и научными знаниями, что обязательно сделает ваше общение легким и радостным.

Практически любой учитель скажет, что начало пятого класса — сложный период, и не только для ребенка, но и для учителей, и для родителей. Проблем много, и они не ограни­чиваются рамками учебного процесса, но связаны и с орга­низацией жизни в школе в целом. И хотя каждая школа — сложный и своеобразный «организм», но многие трудности, переживаемые учениками в этот период, похожи. Так, в большинстве случаев сами пятиклассники указывают, что в школе стало сложнее, потому что:

- очень много разных учителей (их надо запомнить, привыкнуть к требованиям каждого);

- непривычное расписание (новый режим);

- много новых кабинетов, которые неизвестно как рас­положены (или даже новое здание средней школы);

- новые дети в классе (или я сам в новом классе);

- новый классный руководитель;

- в средней школе мы снова — самые маленькие, а в начальной были уже большими;

- проблемы со старшеклассниками (например, в буфете или в туалетной комнате).

Для современного пятиклассника, приходящего в школу первого сентября, зачастую все оказывается новым: учителя, иногда и одноклассники, и даже обучение — предметное.

Успешность адаптации младшего подростка зависит не толь­ко от интеллектуальной готовности, но и от того, насколько хорошо он умеет налаживать отношения и общаться с одноклассниками и педагогами, соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях.

Среди трудностей школьной жизни пятиклассников в роди­тельских анкетах наиболее часто указываются:

- возросший темп работы: дети, не умеющие быстро писать, не успевают конспектировать;

- возросший объем работы, как на уроке, так и дома;

- новые, непривычные требования к оформлению работ;

- необходимость самостоятельно находить дополни­тельную литературу и работать с ней.

По данным психологов ситуация адаптации вызывает у многих пятиклассников повышенную тревожность, как школьную, так и личностную, а зачастую и появление страхов. Напри­мер, усиливается страх не соответствовать ожиданиям окружающих, который в этом возрасте, как правило, сильнее, чем страх самовыражения. Для ребенка младшего подросткового возраста чрезвычайно важно мнение других людей о нем и о его поступках, особенно мнение одноклассников и учителей. Постоянный страх не соответствовать ожиданиям окружаю­щих приводит к тому, что и способный ребенок не проявляет в должной мере свои возможности. Дети очень спо­собные живут в быстром ритме, увлекаются шахматами, ан­глийским языком, информатикой, и может быть, поэтому физиологическая сопротивляемость стрессу у них низкая.

Трудности и страхи в отношениях с учителями испытывают от трети до половины всего числа пятиклассников. В свою очередь, родители, принуждая детей работать на «оценку», все больше провоцируют школьные страхи, связанные у детей с неуверенностью в своих силах, тревогой по поводу негативных оценок или их ожидания.

Серьезной проблемой для пятиклассника является и смена классного руководителя. Ведь при переходе из младшей в среднюю школу дети особо нуждаются в установлении адек­ватных отношений с педагогами. Принятие классных и школьных социальных и этических норм, формирование умения соблюдать их происходит у детей также с помощью классного руководителя. У некоторых детей появляются сложности в организации школьной жизни, нередко ребята просто недостаточно информированы: не знают требований учителей, не очень хорошо ориентируются в здании школы. В этом слу­чае для них также очень важна поддержка классного руко­водителя. Компетентность классного руководителя в вопро­сах жизнедеятельности класса, его эмоциональное отношение к учащимся, к своим обязанностям, умение налаживать контакт и общаться с детьми — одно из главных условий успеш­ной адаптации детей.

Проблемы привыкания, приспособления неизбежно возника­ют у детей (в той или иной степени) в первые месяцы обуче­ния как в начальной, так и в средней, и в старшей школе. Каждый такой переходный период обладает своей специфи­кой, связанной в первую очередь с психологическим своеоб­разием возраста.

Возрастные психологические особенности пятиклассников

Возраст детей пятого класса можно назвать переходным от младшего школьного к младшему подростковому. Психологически этот возраст связан с постепенным обретением чувства взрослости — главного личностного новообразования млад­шего подростка.

Путь осознания себя сложен, стремление обрести себя как личность порождает потребность в отчуждении от всех, кто до этого привычно оказывал на ребенка влияние, и в первую очередь — от семьи, от родителей. Внешне это отчуждение зачастую выражается в негативизме — стремлении противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам взрослых. Отсюда такое количество конфликтов с взрослыми. При этом негативизм — первичная форма механизма отчуждения, она же является началом поиска подростком собственной уни­кальности, познания собственного Я. Этому же способствует и ориентированность подростков на установление доверительно-дружеских отношений со сверстниками. В дружбе происходит моделирование социальных взаимоотношений, усваи­ваются навыки рефлексии последствий своего или чьего-то поведения, социальные нормы взаимодействия людей, нрав­ственные ценности. Познание. Другого, похожего на меня, дает возможность как в зеркале увидеть и понять свои собст­венные проблемы. Именно в силу психологической ценности отношений со сверстниками происходит постепенная замена ведущей учебной деятельности (что было характерно для младшего школьника) на ведущую деятельность общения. Таким образом, постепенно меняются приоритеты и в стенах школы. Умственная активность подростков высока, но способ­ности будут развиваться только в деятельности, вызывающей положительные эмоции; успех (или неуспех) существенно вли­яет на мотивацию учения. Оценки играют важную роль в этом: высокая оценка дает возможность подтвердить свои способ­ности. Совпадение оценки и самооценки важно для эмоцио­нального благополучия подростка. В противоположном слу­чае неизбежен внутренний дискомфорт и даже конфликт. Учитывая при этом физиологические особенности пубертат­ного возраста (рассогласование темпов роста и развития раз­личных функциональных систем и т.п.), можно понять и край­нюю эмоциональную нестабильность подростков.

Рекомендации по организации работы с пятиклассниками в начале учебного года

Все эти психологические особенности постепенно начинают проявляться как раз в возрасте 10—11 лет — при переходе в среднюю школу, достигая пика к 13—14 годам. Поэтому процесс адаптации в этом возрасте может оказаться весьма непростым, и соучастие педагогов просто необходимо. Оно может быть самым разным.

Нередко учителя склонны рассматривать тревожность скорее как позитивную особенность, обеспечивающую повышение восприимчивости и чувства ответственности ребенка. Однако если легкое волнение перед выполнением задания или ответом у доски способствует мобилизации ребенка, то сильная тревога, наоборот, приводит к ухудшению результатов рабо­ты или к отказу от выполнения задания и отрицательно вли­яет на успеваемость. Поэтому очень важно в этот период проводить профилактическую работу с детьми.

Следует выработать четкие, последовательные и устойчивые требования, объяснить ребятам, почему они необходимы, согласовать требования учителей-предметников.

Особое внимание нужно уделить формированию правильного отношения детей к ошибкам, умения использовать их для лучшего понимания материала. Как уже отмечалось, именно «ориентированность на ошибку», которая нередко подкрепляется неправильным отношением взрослых к ошибкам как к недопустимому наказуемому явлению, — одна из основных форм школьной тревожности. Помощь педагогов детям дол­жна быть направлена на укрепление их уверенности в себе, выработку собственных критериев успешности, умения вести себя в трудных ситуациях, ситуациях неуспеха. Необходимо помочь детям выработать индивидуальные модели поведения в значимых, оцениваемых ситуациях. Если есть возможность, следует подготовить детей к новым ситуациям, обсудить воз­можные трудности, обучить конструктивным способам пове­дения в них.

Можно облегчить участь «пятиклашек» некоторыми чисто организационными мерами.

Меры, облегчающие знакомство детей друг с другом и учителей с детьми:

1. Дети не знают имен учителей — на протяжении первой четверти, приходя на урок, учитель может надевать визит­ку, на которой крупными буквами написано его имя и отчество.

2. Дети не знают по именам новых учеников — на первой неделе классному руководителю надо познакомить класс с новичками в неформальной обстановке. Можно организовать какую-нибудь совместную деятельность.

3. Классному руководителю следует встретиться с «новень­кими» до первого сентября.

4. Чтобы знакомство произошло быстрее (если классы фор­мировались заново), а учителя быстрее запомнили имена детей, можно сделать визитки с именами для всех учеников.

Меры, способствующие организации работы в классе:

1. Учителям, которые принимают пятый класс после выпуск­ного, следует провести подготовительную работу («пере­ключиться», т.е. настроиться на возрастные особенности пятиклассников, вспомнить методы работы с ними);

2. Всем учителям, работающим с классом, следует прийти на первое родительское собрание, чтобы ознакомить родите­лей с программой и требованиями по предмету.

3. Рекомендуется в течение первого месяца учебы проверять готовность ребенка к уроку: наличие учебных пособий, тетрадей и т.п. Это поможет выработать у детей навыки подготовки к урокам.

4. Учителям-предметникам следует согласовать свою работу, равномерно распределяя учебную нагрузку по разным предметам; в первую очередь это относится к домашним >заданиям.

Меры, способствующие снижению тревожности у детей

1. В течение первой недели учебного года можно провести экскурсию по школе, показать детям расположение новых для них кабинетов и других помещений.

2. Классный руководитель должен составить список правил для дежурных и ознакомить с ним всех учеников.

3. Категорически запрещается задерживать детей после звон­ка на перемену.

4. Необходимо согласовать требования разных учителей и по возможности выработать единые требования, например:

а) обязательные дисциплинарные требования (правила):

- здороваемся стоя;

- не перебивать ни учителя, ни ученика;

- поднятая рука — сигнал о вопросе или ответе;

- опоздания не допускаются;

б) организация учебного процесса:

- наличие необходимых учебных пособий;

- соблюдение правил оформления тетрадей (наличие полей, запись даты и т.д.);

в) отношения между детьми, между учителем и ребенком:

- проявлять уважение друг к другу;

- звонить и помогать заболевшим ученикам и т.п.

5. Можно провести с детьми беседу о том, для чего нужен дневник — для записи домашнего задания и (или) выставления оценок? Обязательно надо рассказать детям о требованиях к ведению дневника, о том, кто ставит оценки в дневник — классный руководитель или учитель-пред­метник.

6. Желательно обеспечить каждого ребенка информацией о телефонах и днях рождений одноклассников, именах и от­ чествах их родителей.

7. Можно подготовить и провести в первые дни учебного года специальные мероприятия (тренинг групповой сплоченности, тематические классные часы и т.п.), снимающие основные проблемы общения детей внутри класса.

8. Желательно участие всех педагогов в налаживании отношений между старшеклассниками и «малышами».

  Адаптационный период совпадает с начальным этапом полового созревания.

 С одной стороны повышаются требования, темп и объем работы, а с другой стороны возрастные изменения, которым сопутствуют изменения в познавательной деятельности (замедляется темп их деятельности, на выполнение работы требуется больше времени, теоретическое мышление находится на начальном этапе развития, чаще отвлекаются, ломаются привычки, стереотипы).  Поэтому в этот период очень важны поддержка и  внимание со стороны учителя.

Меняется социальное окружение – смена учителей, окружающей обстановки, старшие классы, много кабинетов, непривычное расписание уроков.

Поскольку нет постоянно классного руководителя, необходимо вводить ребенку самоконтроль, что не всем удается. В этот период они могут быть невнимательны, забывать учебные принадлежности, терять вещи.

 В сфере межличностного общения происходит выявление своей полоролевой позиции (деление на мальчиков и девочек, у каждого свои интересы).

Однако, если у ребенка утомленный вид, постоянно жалуется на плохое самочувствие, нежелает выполнять задания на уроках и дома, негативно отзывается в адрес школы, учителей, одноклассников, значит, ребенку нужна помощь – это первые признаки дезадаптации.

Насколько успешно пройдет адаптационный период зависит от всех: и от учителей, и от администрации школы, и от родителей. И наша задача помочь им его пройти с наименьшими потерями, поддержать своим участием, заинтересованностью, вниманием.

Рекомендации для успешной адаптации

1. Познакомиться с детьми и родителями. На первом родительском собрании познакомить родителей с требованиями в школе. На классном часе ознакомить детей с требованиями.

2. Равномерное распределение учебной нагрузки, домашних заданий.

4. Согласованность требований учителей. Должны быть единые требования к оценке. Ознакомить, по каким критериям выставляются оценки.

5. Создавать на уроке ситуацию успеха, хвалить за успехи, поддерживая тем самым самооценку.

6. Нельзя часто подчеркивать успехи одних и неуспехи других.

7. Нельзя противопоставлять ребят другу и сравнивать их между собой. Сравнивать успехи или неудачи можно только относительно самого ребенка (самого с собой).

8. Осуждать можно только поступки и действия ребенка, а не его личностные качества.

9. Узнать о состоянии здоровья детей (особенности) у медработника школы.

10. Для поддержания работоспособности  использовать смену деятельности с одного вида на другой.

11. На уроках обязательно должны быть паузы между разными видами деятельности.

12. Необходимо работать в «зоне ближайшего развития» (оказывать помощь, когда ребенок не может самостоятельно справиться). Открытая помощь должна переходить в косвенную.

13. Правильно создавать учебную мотивацию.

14. Подчеркивать важность и первостепенность знаний. Оценка - результат деятельности, а не уровень знаний ребенка. Не использовать как манипуляцию.

15. Особое внимание уделить формированию правильного отношения детей к ошибкам, умения использовать их для лучшего понимания материала.

Умеренно пользоваться своей властью, не нарушайте границы ребенка.

16. Учительская власть может проявляться: в поощрениях и наказаниях, трансляции норм и правил, в личном ;авторитете учителя, компетентности.

17. Юмор – никогда не бывает лишним!

Оцените приведенные ниже утверждения по 4-х балльной шкале: 4 – качество проявляется всегда, 3- часто, 2 – иногда, 1 – очень редко, 0 – никогда

Требования к педагогу. Оценка.

1. Ориентируется в современной литературе в области педагогики, психологии и методики

2. Использует в своей работе передовой педагогический опыт

3. Использует в своей работе различные формы и методы обучения и воспитания

4. Использует в работе современные образовательные методики и технологии

5. Владеет методами анализа учебно-методической работы

6. Руководит или участвует в работе творческих групп, методических объединений в рамках образовательного учреждения

7. Добивается устойчивых результатов в обучении и воспитании обучающихся, воспитанников

8. Эффективно использует пространство рабочего кабинета, групповой комнаты

9. Владеет профессиональной речью, имеет достаточный уровень общей культуры

10. Участвует в общественной жизни в образовательном учреждении

11. Создает положительный эмоциональный микроклимат в детском коллективе

12. Умеет устанавливать эффективные взаимоотношения с участниками образовательного процесса

Анкета для педагогов: «Готовность работы в инновационном режиме»

1.Есть ли у Вас  уверенность в  эффективности и необходимости использования инноваций в практике - да  -   нет   - затрудняюсь ответить

2.Как Вы думаете, где можно узнать педагогу о различных нововведениях?

Перечислить __________________________________________________________________________________________________________________________

3.Ваши  приоритеты в организации работы (подчеркните нужное)

-поиск нового;

- набор известных приемов.

4.Укажите, в какой степени влияет инновационная деятельность на организацию и построение развивающей среды детства:

а) предметная среда во многом преобразилась;

б) предметная среда носит развивающий характер, в ней ребенок может осознать собственное «я»;

в) ребенок в среде свободен в выборе, имеет возможность экспериментировать;

г) среда перенасыщена атрибутами, игрушками;

д) уровень развивающей среды остается прежним.

5. Укажите, в чем испытываете затруднения:

а) в выборе методов, приемов, структуры занятий;

б) в выборе формы организации занятий;

в) в организации самостоятельной деятельности;

г) в налаживании сотрудничества с родителями;

д) в обогащении социального опыта детей;

е) в организации развивающей среды детства;

 ж) в организации свободы выбора.

6. Какая модель взаимоотношений, на ваш взгляд, более приемлема?

а) ребенок является для воспитателя субъектом: отношения строятся на равных;

б) ребенок является для воспитателя объектом: цели задает воспитатель, а ребенок выполняет его указания.

7. Как Вы думаете, какие причины побуждают  педагога применять различные нововведения?

Перечислить ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Какие нововведения, на Ваш взгляд, в первую очередь необходимы ДОУ?

Перечислить ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Какие чувства Вы испытываете от работы в инновационном режиме?

а) радость;

б) творческий подъем, восторг;

в) тревожность, беспокойство;

г) подавленность;

д) досада излишней нагрузки, огорчение;

Благодарим за внимание!

Выберите один из предложенных вариантов ответов.

за ответ "а" - 3 очка;

за ответ "б" - 1 очко;

за ответ "в" - 2 очка.

1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен:

>а) да;

б) нет, он и так достаточно хорош;

в) да, но только кое в чем.

2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в значительных изменениях окружающего мира:

а) да, в большинстве случаев;

б) нет;

в) да, в некоторых случаях.

3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесли бы значительный прогресс в той сфере деятельности, в которой вы работаете:

а) да;

б) да, при благоприятных обстоятельствах;

в) лишь в некоторой степени.

4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что сможете что-то принципиально изменить:

а) да, наверняка;

б) это маловероятно;

в) возможно.

5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли вы, что осуществите свое начинание:

а) да;

б) часто думаете, что не сумеете;

в) да, часто.

6. Испытываете ли вы желание заняться делом, которое абсолютно не знаете:

а) да, неизвестное вас привлекает;

б) неизвестное вас не интересует;

в) все зависит от характера этого дела.

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы желание добиться в нем совершенства:

а) да;

б) удовлетворяетесь тем, чего успели добиться;

в) да, но только если вам это нравится.

8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем все:

а) да;

б) нет, вы хотите научиться только самому основному;

в) нет, вы хотите только удовлетворить свое любопытство.

9. Когда вы терпите неудачу, то:

а) какое-то время упорствуете, вопреки здравому смыслу;

б) махнете рукой на эту затею, так как понимаете, что она нереальна;

в) продолжаете делать свое дело, даже когда становится очевидно, что препятствия непреодолимы.

10. По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из:

а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя;

б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней;

в) преимуществ, которые она обеспечит.

11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по которому уже прошли?

а) да;

б) нет, боитесь сбиться с пути;

12. Сразу же после какой-то беседы сможете ли вы вспомнить все, что говорилось:

а) да, без труда;

б) всего вспомнить не можете;

в) запоминаете только то, что вас интересует.

13. Когда вы слышите слово на незнакомом вам языке, то можете повторить его по слогам, без ошибки, даже не зная его значения:

а) да, без затруднений;

б) да, если это слово легко запомнить;

в) повторите, но не совсем правильно.

14. В свободное время вы предпочитаете:

а) остаться наедине, поразмыслить;

б) находиться в компании;

в) вам безразлично, будете ли вы одни или в компании.

15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие только когда:

а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным;

б) вы более-менее довольны;

в) вам еще не все удалось сделать.

16. Когда вы один:

а) любите мечтать о каких-то, даже, может быть, абстрактных вещах;

б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие;

в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашей работой.

17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней:

а) независимо от того, где и с кем вы находитесь;

б) вы можете делать это только наедине;

в) только там, где будет не слишком шумно.

18. Когда вы отстаиваете какую-то идею:

а) можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы оппонентов;

б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выслушали;

в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным.

Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом:

Вопросы 1, 6, 7, 8 определяют границы вашей любознательности;

Вопросы 2, 3, 4, 5 - веру в себя; вопросы 9 и 15 - постоянство;

Вопрос 10 - амбициозность; вопросы 12 и 13 - слуховую память;

Вопрос 11 - зрительную память;

Вопрос 14 - ваше стремление быть независимым;

Вопросы 16, 17 - способность абстрагироваться;

Вопрос 18 - степень сосредоточенности.

Эти способности и составляют основные качества творческого потенциала.

Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого потенциала.

49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, который представляет вам богатый выбор возможностей. Если вы на деле сможете применить ваши способности, то вам доступны самые разнообразные формы творчества.

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы обладаете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, конечно, этого пожелаете.

23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик, Но, быть может, вы просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы может привести вас к мысли, что вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этого и таким образом решите проблему.

1. Знакомы ли Вы со стандартом образования по предмету и временными требованиями к обязательному минимуму содержания основного общего образования?

2. С какими проблемами вы сталкиваетесь в учебно-воспитательной работе по предмету:

* при подготовке урока:

- в определении и постановке задач урока,

- в определении структуры урока,

- в отборе содержания материала,

- в выборе оптимальных форм и методов обучения,

- в выборе и подготовке дидактического и раздаточного материала,

- в умении сделать анализ и самоанализ урока;

* во время учебного занятия:

- в формировании интереса к предмету, к теме урока,

- в распределении времени, отведенном на решение учебных задач,

- в установлении контакта с учащимися;

* при организации внеклассных мероприятий по предмету:

- в организации воспитательной работы в классе,

- в организации работы с родителями.

3. Какие трудности испытываете во взаимоотношениях с коллегами по работе?

4. Каковы, на Ваш взгляд, проблемы Вашего педагогического коллектива?

5. Какую методическую помощь Вы хотели бы получить

- от учителя-наставника,

- от руководителя школы или завуча,

- от методического объединения,

- от муниципальной методической службы, отдела образования и др.

>6. Какие формы общения молодых учителей Вы считаете приемлемыми:

* вечера,

* психологические тренинги,

* семинары,

* свой вариант.

Анкета 1


1. Возникают ли у Вас затруднения в профессиональной деятельности, связанные с методической работой? (можно отметить несколько вариантов)
- возникают по вопросам, связанным с организацией и содержанием методической работы;
- возникают по аспектам практической реализации методической работы в учреждениях образования;
- возникают в случаях отсутствия интереса у педагогического коллектива к методической работе;
- возникают при авторитарно-административном подходе к организации и проведению методической работы;
- не возникают

2. Отметьте, пожалуйста, какие ресурсы Вам необходимы для осуществления методической работы (можно отметить несколько вариантов)
- теоретическая информация (знания) по вопросам методической работы в целом;
- теоретическая информация (знания) по вопросам методической работы в целом;
- умения и навыки профессиональной деятельности в области методической работы;
- компьютерный банк данных по направлениям, формам и средствам методической работы;
- методическая литература, научные статьи, рекомендации по организации методической работы в учреждениях образования;
- система курсов повышения квалификации и переподготовки специалистов образования по вопросам методической работы;
- что-либо другое:
3. Какие из источников Вы используете в методической работе?
4. Какие формы методической работы наиболее востребованы в Вашем учреждении (можно отметить несколько вариантов)
- методические объединения;
- предметные недели;
- семинары;
- педагогические советы;
- творческие отчёты;
- конкурсы на лучшую методическую разработку;
- консультирование;
- школа передового (эффективного) опыта;
- школа молодого педагога;
- непрерывное самообразование;
- взаимопосещение и анализ уроков;
- что-либо другое:
5. Какие проблемы в совершенствовании профессионального мастерства членов пед.коллектива являются, на Ваш взгляд, приоритетными и актуальными?
Анкета–опрос учителей классов интегрированного обучения
1. Какой опыт интегрированного обучения существует в Вашей школе?
2. Удовлетворяет ли Вас учебно-методическая база интегрированного обучения? (если нет, то в чём?)
3. Считаете ли Вы опыт организации интегрированного обучения в Вашей школе эффективным и положительным?
4. Удовлетворяет ли Вас моральный микроклимат в отношении детей с ОПФР в классе, школе?
5. Достаточно ли у Вас профессионального, педагогического опыта работы с детьми с ОПФР?
6. Какая помощь Вам необходима в работе со стороны специалистов ЦКРО и Р?
7. Насколько Вас удовлетворяет профессионально-трудовое обучение в интегрированных классах?
8. Удовлетворяет ли Вас работа с командой специалистов (совместная работа педагогов) по сопровождению учащихся интегрированных классов?
9. Каково взаимодействие школы и родителей при интегрированном обучении?
10. Трудности какого характера Вы испытываете при планировании и работе в классах интегрированного обучения?
11. В решении каких проблем Вам необходима помощь? (ЦКРО и Р, администрации школы, РТМО, центра социальной защиты, других специалистов)
12. Устраивает ли Вас динамика развития учащихся с ОПФР в интегрированном классе?
13. Какими наработками из личного опыта Вы можете поделиться с коллегами?
14. Каковы перспективы развития интегрированного обучения Вы видите в вашей школе?
15. Коррекцию каких сторон личности ребёнка с ОПФР Вы считаете приоритетной в Вашей работе?
Анкета для учителей классов интегрированного обучения
1. Укажите факторы, препятствующие эффективной работе в школе учителям интегрированного обучения.
2. Над чем учителям классов интегрированного обучения необходимо работать в первую очередь? (Определите приоритетные направления деятельности учителей интегрированного обучения).
3. Признаки современного учебного занятия в классах интегрированного обучения:
4. Успеху учебного занятия в классах интегрированного обучения способствуют…
5. Проведению учебного занятия в классах интегрированного обучения затрудняют…
6. Какие нетрадиционные типы уроков Вы используете в своей работе?
7. Какими педагогическими технологиями Вы владеете?
8. Какие коррекционно-развивающие технологии Вы знаете?
9. Какими коррекционно-развивающими технологиями Вы хотели бы овладеть?
10. В чём Вы видите основные причины неуспеваемости учащихся с ОПФР?
11. Предложите меры предупреждения неуспеваемости учащихся с ОПФР.
12. Какую методическую помощь Вы можете оказать другим учителям интегрированного обучения?
13. Какую методическую помощь Вы хотели бы получить от коллег по интегрированному обучения?
14. Перечислите мотивы побуждающие Вас совершенствовать своё мастерство.
15. Ваши замечания и предложения по улучшению работы МО учителей интегрированного обучения школ района.