ua

Dasha's blog

Конвенція ООН про права дитини


Передусім, Конвенція — це угода.


Текст Конвенції про права дитини готувався, обговорювався та узгоджувався більше десяти років. Конвенція ООН про права дитини - це угода між країнами. В ній записа­но, як уряд кожної країни має дбати про дітей. Конвенція була прийнята та відкрита для підписання та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року. Цей особливий документ було ратифіковано 191 країною світу.


Конвенція ООН про права дитини набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 року і з цього часу є частиною національного законодавства.


 Права дитини в Україні


Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини в перший же рік своєї незалежності. В нашій країні не існує спеціального законодавства для неповнолітніх, і їх права виділені окремими статтями Сімейного, Цивіль­ного, Кримінального та Кримінально-Процесуального кодексів України, а також регулюються окремими зако­нами, такими як закони «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім’ї». Різні державні інституції та міністерства покликані відповідати за дотримання прав дитини в Україні. Багато зусиль також докладають громадські організації, які працюють на терені захисту прав дитини, щоб кожна дитина почувала себе захищеним законом повноцінним членом суспільства.


Захисти себе


Конвенція ООН про права дитини – це твої права. Вони знайшли своє відображення у чинному законодавстві України. Ти можеш не думати про них. Ти можеш не використовувати їх щодня. Втім, ти маєш знати, що вони існують і вони не­від’ємні від інших прав, гарантованих тобі державою.


Закони різних країни різні. Йдеться зокрема про цифру повноліття і про вік, з якого підліток несе кримінальну відповідальність за скоєний злочин: в одних країнах це 7 років, в інших – 12, в Україні – 14-16 років. Але ти повинен знати, що є права, які не можна змінити. Наприклад, право на турботу і піклу­вання. Також незмінним є, твердження про те, що всі діти мають рівні права. Держава може бути більш чи менш демократичною, але змінити ці права вона не може. Вони – твої.


Читай – дізнаєшся


Конвенція ООН про права дитини містить 54 статті. В них ти знайдеш 40 прав, які має дитина. Нижче наведені тільки ті статті Конвенції, які стосуються твоїх прав. Всі права можуть бути класифіковані за певними принципами.


Спробуймо класифікувати права:


Всі діти мають право на життя

Всі діти мають право на піклування і турботу

Всі діти рівні у своїх правах


Права «піклуйтеся-про-мене»


Ти маєш право на достатнє та здорове харчування

Ти маєш право на освіту

Ти маєш право на медичну допомогу

Ти маєш право на розваги


Права «не знущайтеся наді мною»


Ти маєш право на захист від економічної експлуатації та примусової праці

Ти маєш право на захист від будь-якої роботи, яка може бути небезпечною для твого здоров’я

Ти маєш право не бути жертвою війни

Ти маєш право на захист від сексуальної експлуатації


 Права  «я маю власну думку»


Ти маєш право виражати свої погляди

Ти маєш право сповідувати свою власну релігію

Ти маєш право об'єднуватися з іншими

Ти маєш право на інформацію


Права «спеціальних потреб»: життя деяких дітей є важчим, ніж у їхніх однолітків. Тому такі діти потребують спеціальної уваги і піклування


Діти-інваліди

Діти, позбавлені батьківського піклування

Діти-біженці

Діти у конфлікті з законом


Преамбула (вступ до Конвенції)


Преамбула Конвенції ООН про права дитини містить таку важливу інформацію, як:


діти мають право на особливе піклування та допомогу;

сім'я несе відповідальність за повний та гармонійний розвиток дитини;

дитина потребує спеціальної охорони, піклування і захисту як до, так і після народження;

діти, які живуть у виключно тяжких умовах, потребують особливої уваги;

важливість традицій і культурних цінностей суспільства, в якому зростає дитина;

важливість міжнародного співробітництва для поліпшення умов життя дітей в кожній країні.

Стаття 1 Визначення поняття ДИТИНА


Дитина – це  людська істота до досягнення нею 18-річного віку. Дитина – це  людина, яка зростає. Діти – це  люди на шляху в доросле життя. Всі діти потребують повноцінних умов для розвитку і зростання.


Стаття 2 Усунення дискримінації


Всі права рівні для кожної дитини, незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, соціального походження. Держава не може порушувати жодне з прав. Держава має активно пропагувати права дитини.


Стаття 3 Якнайкраще забезпечення інтересів дитини


Усі дії щодо дитини мають виконуватися в інтересах дитини. Якщо рідні, або ті особи, які несуть відповідальність за дитину,  недбало виконують свої обов’язки, держава має забезпечити дитині належний догляд і піклування.


Стаття 4 Здійснення прав дитини


Держава має вживати всіх необхідних заходів для реалізації прав дитини. Держава не може залишати поза увагою права дитини. Всі країни мають співпрацювати для того, щоб права дитини реалізовувались у повсякденному житті. Більш розвинені країни  мають допомагати бідним, економічно


Стаття 5 Роль батьків


Держава має поважати відповідальність, права та обов’язки батьків та родини. І, водно­час, держава повинна вимагати від батьків ростити та виховувати дітей належним чином.


Стаття 6 Право на життя та розвиток


Держава визнає той факт, що кожна дитина має невід’ємне право на життя. Держава визнає, що кожна дитина має право на здоровий розвиток.


Стаття 7  Ім'я та громадянство


Кожна дитина після народження має право на ім’я та громадянство. Кожна дитина після народження має право знати своїх батьків і має право на їхнє піклування.


Стаття 8 Право на індивідуальність


Держава поважає індивідуальність дитини, її громадянство, ім'я та сімейні зв’язки.


Стаття 9 Розлучення дітей з батьками


Дитина має право жити разом з батьками. Якщо батьки розлучені, дитина має право спілкуватися з обома батьками, за винятком тих випадків, коли це суперечить інтере­сам дитини.


Стаття 10 Воз'еднання сім’ї


Держава сприяє воз’єднанню сім’ї.


Держава дозволяє дітям та їхнім батькам в’їзд чи виїзд до іншої країни з метою воз’єднання сім’ї. Держава також дозволяє батькам, які проживають у різних країнах, спілкуватися з дитиною.


Стаття 11 Незаконний вивіз дитини


Держава вживає всіх необхідних заходів для боротьби з незаконним вивозом дітей за кордон.


Стаття 12 Власні погляди дитини


Держава забезпечує дитині (згідно з її віком і зрілістю) право формулювати та виражати власні погляди з усіх питань. Держава має приділяти належну увагу поглядам дитини. Дитина має право бути заслуханою в суді та адміністративних органах.


Стаття 13 Свобода вираження поглядів


Дитина має право вільно виражати свої думки. Це право також включає свободу шукати, отримувати та передавати інформацію.


 Стаття 14 Свобода думки, совісті і релігії


Дитина має право на свободу думки, совісті і релігії. При цьому беруться до уваги відповідальність, права і обов’язки батьків та норми закону.


Стаття 15 Свобода асоціацій/зборів


Дитина має право бути членом асоціації, гуртка чи клубу. Дитина також має право створювати асоціації, гуртки та – клуби  відповідно до закону.


Стаття 16 Право на особисте життя


Ніхто не може незаконно втручатись в особисте життя дитини. Дитина має право на захист закону від свавільного втручання в її особисте та сімейне життя, її оселю та кореспонденцію.


Стаття 17 Право на інформацію


Держава забезпечує доступ дитини до інформації і матеріалів з різ­них джерел, особливо з джерел, які сприяють належному розвитку дитини. Наприклад: телебачення, радіо, газети, дитяча література, інформація рідною мовою, а також інформація і матеріали з між­народних джерел. Держава забезпечує належний захист дитини від тих матеріалів та інформації, що завдають шкоду її благополуччю.


Стаття 18 Відповідальність батьків


Батьки несуть рівну відповідальність за виховання дитини. Держава надає батькам належну допомогу у виконанні ними обов’язків стосовно дітей. Держава має забезпечувати належний догляд за дітьми, батьки яких працюють.


Стаття 19 Захист від насильства


Діти мають право на захист від усіх форм фізичного, психологіч­ного, сексуального насильства та експлуатації як в сім’ї, так і поза нею. Держава має вживати всіх заходів для запобігання насильст­ву щодо дитини. Дитина має право на необхідну підтримку і допомогу.


Стаття 20 Дитина, позбавлена сімейного оточення


Дитина, яка не може жити в своїй сім’ї (тимчасово чи постійно) має право на особли­вий захист. Держава має забезпечити дитині належний догляд відповідно до своїх національних законів: усиновлення, передачу на виховання до прийомної родини, або до відповідних установ по догляду за дітьми.


Стаття 21 Усиновлення


Усиновлення дитини дозволяється лише тоді, коли воно відповідає інтересам дитини. Всиновлення дитини в іншій країні може розглядатися за умови, коли не існує інших, кращих можливостей для дитини в межах країни.


Стаття 22 Діти-біженці


Діти-біженці мають право на захист. Рівні права на захист мають як діти-біженці у супроводі своїх батьків, так і діти-біженці, які не супроводжуються батьками. Держава має надати захист дитині-біженцю, а також допомогу у пошуку її батьків чи інших членів сім'ї.


Стаття 23 Діти з фізичними та розумовими вадами


Діти з фізичними та розумовими вадами мають право на особливе піклування. Неповноцінні діти мають вести повноцінне і гідне життя в умовах, які забезпечать їх нормальну участь у житті суспільства.


Стаття 24 Охорона здоров'я


Кожна дитина має право на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я. Держава повинна домагатися повного здійснення цього права. Особлива увага має приділятися:


зниженню рівня смертності немовлят і дітей;

наданню необхідної медичної допомоги, зокрема первинної медико-санітарної допомоги;

наданню достатньої кількості їжі та чистої питної води;

наданню належних послуг матерям у допологовий та післяпологовий періоди;

забезпеченню інформацією всіх верств населення щодо здоров’я, харчування дітей, щодо переваг грудного годування, гігієни і санітарії.

Держава має вживати заходів, спрямованих на скасування традиційної практики, що негативно впливає на здоров’я дітей. Важливу роль відіграє міжнародне співробітництво: розвинені країни мають допомагати країнам, що розвиваються.


Стаття 25 Перебування дитини поза сім’єю


Іноді дитина більше не може жити вдома. У таких випадках дитину віддають на піклування до прийомної родини, або до дитячої установи. Так, наприклад, трапляється, коли дитина потребує більшого догляду і піклування. Або, коли дитина потребує фізичного чи психічного лікування. Держава має перевіряти, наскільки така передача дитини на піклування потрібна.


Стаття 26 Соціальне забезпечення


Соціальне забезпечення - це фінансова підтримка і турбота, яку держава надає тим, хто її потребує. Кожна дитина має право користуватися благами соціального забезпечення.


Стаття 27 Життєвий рівень


Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для її фізичного, розумового та духовного розвитку. Сюди входить належне харчування, житло, одяг. Батьки несуть відповідальність за забезпечення належного життєвого рівня дитини. Держава має вживати необхідних заходів щодо надання допомоги батькам у здійсненні цього права.


Стаття 28 Освіта


Дитина має право на освіту. Дитина повинна відвідувати школу. Кожна дитина має право на безкоштовну і обов’язкову освіту. Держава повинна забезпечити це право. Держава також має забезпечити доступність середньої та вищої освіти на підставі здібностей кожної дитини. Держава має забезпечувати доступність інформації та матеріалів у галузі освіти та професійної підготовки. Держава повинна вживати заходів щодо зниження кількості учнів, які залишили школу. Держава має вживати всіх необхідних заходів для забезпечення такої шкільної дисципліни, яка ґрунтується на повазі людської гідності дитини. Положення Конвенції ООН про права дитини не мають порушуватися під час уроків. Дуже важливо розвивати міжнародне співробіт­ництво у галузі освіти. Освіта має бути доступною для всіх дітей.


Стаття 29 Спрямування освіти


Освіта має бути спрямованою на:


розвиток дитини;

повагу до прав людини;

повагу до батьків, культури та національних цінностей країни;

мир, дружбу, порозуміння;

повагу до навколишньої природи.

Стаття 30 Діти національних меншин


Деякі діти належать до етнічних, релігійних, мовних меншин. Така дитина має право спільно з іншими членами її групи користуватись своєю культурою, мовою та сповідувати свою релігію.


Стаття 31 Дозвілля


Діти мають право на відпочинок. Діти мають право на дозвілля і розваги. Діти мають право брати участь в іграх, розважальних заходах, а також у культурному житті та займатися мистецтвом.


Стаття 32 Економічна експлуатація


Держава повинна захищати дитину від тих осіб, які, заробляючи   гроші, використовують дитячу працю. Діти мають бути захищені державою від небезпечної та тяжкої праці. Законодавство держави встановлює мінімальний вік дитини для прийому на роботу і необхідні вимоги щодо тривалості робочого дня.


Стаття 33   Захист від наркотиків


Діти мають бути захищені від вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Держава має забезпечити законодавчий захист дітей від вживання, виробництва і торгівлі наркотичними засобами і психотропними речовинами. Держава має розгорнути широку інформаційну кампанію проти наркотиків у школах та в інших місцях, де найчастіше перебувають діти.


Стаття 34  Сексуальна експлуатація


Діти мають право на захист від усіх форм сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень, особливо проституції і порнографії.


Стаття 35  Торгівля дітьми


Держава має вжити всіх необхідних заходів для відвернення викрадень дітей, торгівлі дітьми чи їх контрабанди у будь-якій формі.


Стаття 36 Інші форми насильства


Діти мають право бути захищеними від усіх форм експлуатації, яка завдає шкоди їхньому добробуту.


Стаття 37 Діти за ґратами


Держава забороняє піддавати дитину катуванням чи іншим формам жорстоких покарань. Дітям за вчинені злочини не призначаються смертна кара чи довічне ув’язнення. Арешт, затримання чи позбавлення волі дитини здійснюється згідно з законом лише як крайній захід і протягом якомога коротшого періоду часу. Кожна позбавлена волі дитина має право на гуманне ставлення і повагу до її гідності. Діти не мають перебувати за ґратами разом з дорослими. Кожна ув’язнена дитина має право підтримувати зв’язок зі своєю сім’єю. Кожна ув'язнена дитина має право на негайну правову допомогу.


Стаття 38 Діти і війна


Під час воєнних дій діти мають особливе право на захист і турботу. Діти, молодші 15-ти років, не можуть брати безпосередню участь у воєнних діях.


Стаття 39 Дитина-жертва


Дитина, яка стала жертвою будь-яких видів експлуатації, зловживань, катувань та недбалого ставлення, має право на повноцінну допомогу, необхідну для фізичного, психологічного відновлення та соціальної реінтеграції дитини.


Стаття 40 Ювенальна юстиція


Дитина, яка порушила закон, має право на справедливе судочинство і правову допомогу. Це право також дійсне для дитини, яка підозрюється у порушенні закону. Держава має забезпечити таке поводження, яке не принижує у дитини почуття гідності, зміцнює повагу до прав людини і основних свобод. Держава має сприяти створенню таких законів, процедур, органів, установ, що мають безпосереднє відношення до дітей, які порушили кримінальне законодавство.

                                                    Правила безопасного Интернета 
НЕЛЬЗЯ
Всем подряд сообщать свою частную информацию (настоящие имя, фамилию, телефон, адрес, номер школы, а также фотографии свои, своей семьи и друзей)Нельзя открывать вложенные файлы электронной почты, когда не знаешь отправителяНельзя рассылать самому спам и «информационную грязь»Нельзя грубить, придираться, оказывать давление — вести себя невежливо и агрессивноНикогда не распоряжайся деньгами твоей семьи без разрешения старших. Спроси родителей.Встреча с Интернет-знакомыми в реальной жизни, бывает опасной: за псевдонимом может скрываться преступник
ОСТОРОЖНО
Не все пишут правдуЧитаешь о себе неправду в Интернете — сообщи об этом своим родителям или опекунамПриглашают переписываться, играть, обмениваться – проверь, нет ли подвохаНезаконное копирование файлов в Интернете = воровствоОткрыл что-то угрожающее — не бойся позвать на помощь
МОЖНО
Используй «ник» (выдуманное имя) в переписке и переговорахУважай другого пользователяПользуешься Интернет-источником – делай ссылку на негоПознакомился в сети и хочешь встретиться – посоветуйся со взрослым, которому доверяешьОткрывай только те ссылки, в которых уверенИнтернетом лучше всего пользоваться, когда поблизости есть кто-то из родителей или тех, кто хорошо знает, что такое Интернет, и как в нем себя вести

Интернет – это мир интересных и полезных возможностей, но в то же время это источник угроз, особенно для ребенка. Агрессия, преследования, мошенничество, психологическое давление, встречи с онлайн незнакомцами – это лишь некоторый перечень угроз, которые поджидают ребенка в глобальной сети каждый день. Как же оградить от них ребенка?

  
            Самый главный совет для родителей – будьте в курсе деятельности ребенка. Говорите с ним об Интернете: спрашивайте, что он сегодня делал, с кем познакомился, что интересного узнал. Старайтесь регулярно просматривать ресурсы, которые посещает Ваш ребенок, и проверяйте список его контактов, чтобы убедиться, что он знает всех, с кем общается. Попросите ребенка сообщать Вам или близким людям о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернет, и не ругайте за неприятные случаи, иначе он все будет скрывать.

            Второе важное правило – станьте проводником ребенка в Интернет. То, чему не научите ребенка Вы, научат другие или ребенок сам научится, не подозревая об угрозах. Поэтому Вам следует хорошо разбираться в Интернет и помогать ребенку его осваивать. Научите ребенка правильно искать нужную информацию, сформируйте список полезных, интересных, безопасных для детей ресурсов и посоветуйте правильно их использовать. С самого начала объясните ребенку, почему ни в коем случае не стоит выдавать данные о себе и своей семье, публиковать фотографии, где изображен сам ребенок, семья, школа и прочие данные.

            Научите вашего ребенка уважению и этикету в Интернете. По статистике, более 80% российских детей имеют профиль в социальных сетях, а 23% сталкиваются в Сети с агрессией и унижением. Попросите ребенка его не провоцировать конфликтные ситуации и относиться к другим так же, как он хотел бы, чтобы относились к нему самому. Объясните, что ни при каких обстоятельствах не стоит размещать провокационный материал и не распространять по чьей-либо просьбе информационные и агрессивно-настроенные сообщения. Информация, выложенная в Интернет – доступна всем и может быть использована в любых, в том числе, мошеннических целях. 

            Всегда помните старую поговорку «предупрежден – значит вооружен».
Расскажите ребенку, что в Интернете встречаются и «хорошие», и «плохие» люди. Объясните, почему не стоит добавлять «в друзья» незнакомых людей - они могут быть не теми, за кого себя выдают. Предупредите ребенка, чтобы он ни в коем случае не соглашался на «живые» встречи с Интернет-незнакомцами, прежде чем не поставит в курс вас или близких родственников. Посоветуйте ему общаться в Интернете с теми, с кем он лично знаком. Предостерегите от скачивания платной информации, особенно через sms. Объясните, почему не стоит обращать внимания на яркие баннеры с сообщениями о выигрышах или призах. Выдайте ему инструкцию по правильному поведению в глобальной паутине.

      
      И наконец, последний, но не менее важный совет –используйте технические возможности Вашего компьютера и Оператора. Для предотвращения нежелательного контента и вирусов необходимо установить антивирус, настроить антиспам фильтры в почте. С помощью средств Родительского контроля или соответствующих услуг Оператора можно создавать «белый» список Интернет-сайтов, ограничить время пребывания ребенка в Интернет, настроить возрастной фильтр.


Правила безопасного интернета для детей


-           Никому и никогда не разглашай свои пароли. Они – твой главный секрет. Придумай свой уникальный пароль, о котором никто не сможет догадаться. Не записывай пароли на бумажках, не храни их в открытом доступе. Не отправляй свои пароли по электронной почте.

-           При регистрации на сайтах и в социальных сетях старайся не указывать личную информацию (номер телефона, адрес места жительства, школы, место работы родителей и другое) – она может быть доступна всем, даже тем, кого ты не знаешь!

-           Помни, что фотография, размещенная в Интернете доступна для просмотра всем. Старайся не размещать фото, на которых изображена твоя семья, школа, дом и другие личные данные.

-           Старайся не встречаться с теми, с кем ты знакомишься в Интернете.

-           Помни, что многие люди рассказывают о себе в Интернете неправду.

-           В Интернете и социальных сетях старайся общаться только с теми, с кем ты лично знаком. Подумай и посоветуйся с родителями, прежде чем добавить незнакомого человека к себе в список «друзей».

-           Не используй веб-камеру при общении с незнакомыми людьми, помни о необходимости сохранять дистанцию с незнакомыми людьми.

-           Уважай собеседников в Интернете. Никогда и ни при каких обстоятельствах не угрожай другим, не размещай агрессивный и провокационный материал. Будь дружелюбен. Не груби.

-           Помни, что даже в Интернете существует «сетевой этикет». Если ты пишешь сообщение заглавными буквами, то собеседник может подумать, что ты кричишь на него.

-           Не вступай в незнакомые сообщества и не распространяй по чей-либо просьбе информационные, провокационные и агрессивно-настроенные материалы и сообщения.

-           Не все, что ты можешь прочесть или увидеть в интернете - правда. Не ленись и перепроверяй информацию в других поисковиках или спроси у родителей.

-           Помни, что существуют сайты, непредназначенные для детей, не заходи на сайты «для тех, кто старше 18 лет», на неприличные и агрессивно настроенные сайты. Если ты попал на такой сайт по ссылке, закрой свой браузер, используя клавиши “ctrl+alt+delete”.

-           Расскажи все, что ты увидел, выучил или узнал нового взрослому.

-           Ни в коем случае не указывай свой номер телефона или электронный адрес, не отправляй с него смс на незнакомые номера в Интернете.

-           Если тебе пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не открывать.

-           Если тебе показалось, что твои друзья отправляют тебе «странную» информацию или программы, переспроси у них, отправляли ли они тебе какие-либо файлы. Иногда мошенники могут действовать от имени чужих людей.

-           Если ты хочешь купить в Интернете какую-либо услугу или игру, обратись к взрослому. Он подскажет тебе, как избежать мошенничества.

-           Не загружай файлы, программы или музыку без согласия взрослых – они могут содержать вирусы и причинят вред компьютеру.

-           Попроси родителей установить на компьютер антивирус и специальное программное обеспечение, которое будет блокировать распространение вирусов. 

10 золотих правил безпеки в Інтернеті для дітей:

1. Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію: домашню адресу, номер домашнього телефону, робочу адресу батьків, їхній номер телефону, назву й адресу школи.

2. Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків.

3. Ніколи не погоджуватися на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті. Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків, а зустріч повинна відбутися в громадському місці й у присутності батьків.

4. Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків.

5. Не відповідати на невиховані і грубі листи. Якщо одержите такі листи не з вашої вини, то сповістіть про це батьків, нехай вони зв'яжуться з компанією, що надає послуги Інтернет.

6. Розробити з батьками правила користування Інтернетом. Особливо домовитися з ними про прийнятний час роботи в Інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити.

7. Не заходити на аморальні сайти і не порушувати без згоди батьків ці правила.

8. Не давати нікому крім батьків свої паролі, навіть найближчим друзям.

9. Не робити протизаконних вчинків і речей в Інтернеті.

10. Не шкодити і не заважати іншим користувачам.